خانه / آموزش / مفهوم افت سرمایه (Drawdown)

مفهوم افت سرمایه (Drawdown)

مفهوم افت سرمایه (Drawdown)  که یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری است که بیانگر افت سرمایه اولیه شما بعد از خرید کالا یا سهام است که به صورت درصد بیان می گردد.

فرض کنید شما امروز  تصمیم به خرید سکه کامل طلا می کنید و قیمت کنونی سکه یک میلیون تومان است و  هدف نهایی شما یک و نیم میلیون تومان است بعد از خرید سکه با گذشت زمان، حالتهای مختلفی پیش می اید که ما فعلا دو حالت را بررسی می کنیم.

۱. فرض کنید شما سگه را با قیمت یک میلیون نومان خریدار می کنید و باگذشت زمان قیمت ان به هفتصد هزار تومان نزول پیدا می کند (در اینحاست که افت سرمایه (Drawdown) اتفاق می افتد و شما سی درصد ضرر را مشاهده می نمایید) و بعد از این افت دوباره قیمت سکه روند صعودی گرفته و به عدد یک و نیم میلیون تومان که هدف شما بوده میرسد و شما پانصد هزار تومان سود در این معامله می کنید.
۲. در این حالت شما سگه را با قیمت یک میلیون نومان خریدار می کنید و باگذشت زمان قیمت ان به نهصد هزار تومان نزول پیدا می کند (در اینحاست که افت سرمایه (Drawdown) اتفاق می افتد و  شما ده درصد ضرر را مشاهده می نمایید) و بعد از این افت دوباره قیمت سکه روند صعودی گرفته و به عدد یک و نیم میلیون تومان که هدف شما بوده مرسد و شما پانصد هزار تومان سود در این معامله می کنید.

پس در اینجا است که مفهوم افت سرمایه را درک می کنیم شما در حالت اول سی درصد افت سرمایه اولیه را متحمل شده اید و در حالت دوم  ده درصد افت سرمایه اولیه را، پس نتیجه می گیرم  پس هر چه افت سرمایه (Drawdown)  کم باشد سرمایه گذاری مطمئن تری خواهیم داشت.

نکاتی در مورد  اصل افت سرمایه (Drawdown)

۱.افت سرمایه یکی از مهم ترین اصل های رتیه بندی صندوق های سرمایه گذاری در دنیا می باشد به این صورت که در سرمایه گذاری حفظ سرمایه مهمتر از بازده می باشدچون هر لحظه امکان دارد شما به نقدینگی نیاز داشته و مجبور شود سرمایه گذاری خود را به پول نقد تبدیل کنید.
۲. برای رسیدن به معاملات با افت سرمایه پایین، یک سرمایه‌گذار باید تحلیل بنیادی، شاخص های اقتصادی و تحلیل تکنیکال را بخوبی تجزیه و تحلیل نماید.
۳.هر چه افت سرمایه شما در یک سرمایه گذاری کم باشد نشان دهنده تخصص و توان بالایی شما در سرمایه گذاری می باشد.

پاسخ دهید