خانه / آموزش / مفهوم افت سرمایه(Drawdown)

مفهوم افت سرمایه(Drawdown)

مفهوم افت سرمایه(Drawdown) که یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری می باشد که بیانگر افت سرمایه اولیه شما بعد از خرید کالا یا سهام می باشد که به صورت درصد بیان می گردد.

فرض کنید شما امروز تصمیم به خرید سکه طلا می نمایید و قیمت کنونی سکه یک میلیون تومان می باشد و هدف نهایی شما از خرید سکه یک و نیم میلیون تومان است بعد از خرید سکه با گذشت زمان حالتهای مختلفی پیش می اید که ما فعلا دو حالت را بررسی می نماییم.

۱. فرض کنید شما سکه را به قیمت یک میلیون تومان خریدار می کنید و با گذشت زمان قیمت ان به هفتصد هزار تومان کاهش پیدا می کند (در اینحاست که افت سرمایه(Drawdown) اتفاق می افتد و شما سی درصد ضرر را متحمل می شوید) و بعد از این افت دوباره قیمت سکه روند صعودی گرفته و به عدد یک و نیم میلیون تومان که هدف شما بوده است می رسد و شما پانصد هزار تومان سود در این معامله می کنید.

۲. در این حالت شما سکه را به قیمت یک میلیون نومان خریدار می کنید و باگذشت زمان قیمت ان به نهصد هزار تومان کاهش پیدا می کند(در اینحاست که افت سرمایه(Drawdown) اتفاق می افتد و شما ده درصد ضرر را متحمل می‌شوید) و بعد از این افت دوباره قیمت سکه روند صعودیی گرفته و به عدد یک و نیم میلیون تومان که هدف شما بوده است می رسد و شما پانصد هزار تومان سود در این معامله می کنید.

پس در اینجا است که مفهوم افت سرمایه را درک می نماییم شما در حالت اول سی درصد افت سرمایه اولیه را متحمل شده اید در حالی که در حالت دوم ده درصد افت سرمایه اولیه را، پس نتیجه می گیرم پس هر چه افت سرمایه(Drawdown) کم باشد سرمایه گذاری مطمئن تری خواهیم داشت.

نکاتی در مورد  اصل افت سرمایه (Drawdown)

۱.افت سرمایه یکی از مهم ترین اصل‌های رتیه بندی صندوق های سرمایه گذاری در جهان می باشد به این صورت که در سرمایه گذاری حفظ سرمایه مهمتر از بازده می باشدچون هر لحظه امکان دارد شما به نقدینگی نیاز داشته و مجبور شود سرمایه گذاری خود را به پول نقد تبدیل کنید.
۲. برای رسیدن به معاملات با افت سرمایه پایین، یک سرمایه‌گذار باید تحلیل بنیادی، شاخص های اقتصادی و تحلیل تکنیکال را بخوبی تجزیه و تحلیلل نماید.
۳۳.هر چه افت سرمایه شما در یک سرمایه گذاری کم باشد نشان دهنده تخصص و توان بالایی شما در سرمایه گذاری می باشد.

پاسخ دهید