خانه / آموزش / شاخص های اقتصادی – بخش سوم سیاست های مالی(Fiscal policy)

شاخص های اقتصادی – بخش سوم سیاست های مالی(Fiscal policy)

عمده ترین وظایف دولت ها در پنچ بخش توسعه سیاست خارجی، امنیت داخلی، بهداشت و درمان، اموزش و بهبود شاخص های اقتصادی و رفاهی تعریف می شود.

در مورد بهبود وضعیت اقتصاد، دولت ها چهار و وظیفه کلی بر عهده دارند ثبات پولي، اشتغال کامل، تعادل در تراز پرداخت ها، تناسب در توزيع درآمدها.

مهمترین نکات سیاست های مالی

۱.بودجه دولت:

کل بودجه دولت ها از دو بخش درامد و هزینه  تشکیل شده است. که اندازه و نحوه توزیع بودجه یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه و پیشرفت یک کشور می باشد و سرمایه گذاران توجه ویژه ای به ردیف های درامد و هزینه بودجه یک کشور می نمایند.

۱.۱.درامدهای دولت:
که از دو بخش مالیات ها و فروش مواد خام (مانند نفت، گاز و طلا) تامین می شود. و نکاتی که در بخش درامدها باید به ان باید توجه کرد عبارتند درامدهای حاصله از مالیات در بودجه کل کشور، در امد حاصله از فروش مواد خام ، فروش اوراق قرضه و درامد های دیگر، و مهم تر از همه باید دید که ایا دولت با توجه به شرایط کنونی کشور و جهان می تواند این درامدها را تحقق بخشد؟

۱.۲.هزینه های دولت:
مربوط می شود به حقوق ماهیانه کارمندان و بازنشستگان دولت، اجرای طرح های عمرانی، بهداشتی و نظامی، و شاید بتوان اذن که هزینه های دولت ها مهم تر از در امدهای انهاست و بدین دلیل که دولت مجبور است که این هرینه ها را در اکثر موارد انجام دهد مانند پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشتگان، هزینه های که برای انجام امور درمانی و امنیتی می شود و اگر درامدهای دولت تححق پیدا نکند با کسری بودجه مواجه و مجبور به فروش اوارق قرضه خواهد شد و این مشکلی است که عمده کشورهای توسعه یافته جهان  با ان دست به گریبان هستند.

۲. میزان بدهی کشور

میزان بدهی های یک کشور نسبت به تولید ناخالص ان کشور سنجیده می شود و هر چه میزان بدهی یک کشور کمتر باشد بهتر است البته نکته اساسی در میزان بدهی وجود دارد این است که ایا افزیش بدهی ها بخاطر پراخت های جاری است مانند (پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشتگان و …)  و یا بخاطر توسعه راهها، نظام اموزشی و…. است اگر از نوع دوم باشد بازار سرمایه ان را مثبت ارزیابی کرده و با دید سرمایه گذاری به ان نگاه می کند.

۳. وضعیت اصلاحات کشور

سرمایه گذاران جهانی با توجه به نوع کاری که می خواهند انجام دهند کشور های را انتخاب می کنند که متمایزتر از کشور های دیگر در ان مورد باشند و فاکتورهای زیر در انتخاب کشور سرمایه گذاری مهم است حداقل حقوق نیروی کار، وضعیت مهارت نیروی کار، هزینه های پراختی برای انرژی، وضعیت اقتصادی کشور، رتبه اعتباری کشور، وضعیت سیستم بانکی و اعتباری کشور ….
پس همان طور که می بینید یک کشور یاید همیشه در روند اصلاحات باشد که برای سرمایه‌گذاران محل جذابی برای ایجاد یا توسعه کسب و کار گردد.

۴. بهبود رتبه اعتباری کشور

یکی از مهمترین فاکتورهای که یک سرمایه گذار قبل از شروع به سرمایه گذازی به ان دقت می نماید رتبه اعتباری کشور مورد نظر است و دولت ها موظف به بهبود رتبه اعتباری کشور مجامع بین‍المللی هستند.

برای رسیدن به نقاط مطلوب در فاکتورهای فوق، دولت ها باید اهداف بلند مدت داشته باشند که بتوانند سرمایه گذران داخلی و خارجی را متقاعد به سرمایه گذاری در همه زمینه های صنعتی و خدماتی کشور نمایند.