خانه / آموزش / بانک مرکزی امریکا(Federal Reserve)

بانک مرکزی امریکا(Federal Reserve)

فدرال رزرو (Federal Reserve)، به معنی «ذخیرهٔ فدرال»، نام رسمی بانک مرکزی امریکا است که در سال ۱۹۱۳ با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد.
این نهاد مسئول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی در آمریکا است

مناطق بانکی ایالات متحدۀ آمریکا

بر اساس قانون مصوب کنگره ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۱۳، “ذخیره فدرال ” تأسیس شد. بر اساس این قانون سرتاسر ایالات متحده آمریکا به ۱۲ منطقهٔ بانکی تقسیم می‌شود. کلیه فعالیت‌های بانکی این منطقه توسط هیئت مدیره سیسستم ذخیره فدرال کنترل و هماهنگ می‌شود.

کمیته بازار باز (FOMC)

کمیته بازار باز (FOMC) فدرال رزرو سیاست‌های پولی را تعیین می‌کند. این کمیته هم اکنون متشکل از ۱۵ عضو است که ۵ تن از آنها برای مدت ۱۴ سال توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا منصوب می‌شوند. به این ترتیب که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره‌اش به پایان رسیده‌ است جای خود را به کسی می‌دهد که به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود. رئیس جمهور از میان این ۵ نفر یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزرو و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌کند.

۵ عضو دیگر کمیته شامل رئیس فدرال رزرو نیویورک (که عملیات بانکی بازار باز در آنجا انجام می‌گیرد) و چهار رئیس فدرال رزروهای منطقه‌ای دیگر هستند که به صورت دوره‌ای از میان ۱۱ فدرال رزرو منطقه‌ای باقی‌مانده انتخاب می‌شوند.

هم‌اکنون ریاست فدرال رزرو را جنت یلن بر عهده دارد. وی از ۱ فوریه ۲۰۱۴ جانشین بن برنانکی شده است که به مدت ۸ سال رئیس بانک مرکزی آمریکا بود. یلن نخستین زن در تاریخ ۱۰۰ ساله تأسیس بانک مرکزی آمریکا است که عهده‌دار این سمت می‌شود.

کمیته بازار باز (FOMC) در کل سال ۱۰ جلسه کاری دارد که از هر ۴۵ روز یکبار، اعضای این کمیته از ایالت های مختلف گرد هم امده و تصمیمات اجرایی در مورد نرخ بهره و سیاست های پولی را اتخاذ می کنند کمیته بازار باز  یا اصطلاحا بانک مرکزی امریکا دو نوع جلسه کاری دارد که عبارتند از

۱.جلسه کاری که با اعلام نرخ بهره بانکی و انتشار  بیانیه که در ان به سیاست های پولی اشاره می شود خاتمه می یابد و ۵ جلسه، از ۱۰ جلسه سال از این نوع جلسات هستند.

۲.جلسه کاری نوع دوم بانک مرکزی امریکا دارای چهار بخش می باشد اعلام نرخ بهره بانکی، انتشار بیانیه، پیش بینی داده های اقتصادی و کنفرانس خبری ریس بانک مرکزی که در سال ۵ بار تشکیل می شود و بانک مرکزی امریکا در ۱۲ سال اخیر تصمیمات مهم پولی و نرخ بهره را اکثرا در این نوع جلسات اتخاذ نموده است.

نکته مهم دیگر، سخنرانی اعضای کمیته در کنفرانس های جهانی و دانشگاهی است که اعضای کمیته سعی می کنند با نکاتی که در سخنرانی های خود بیان می کنند بازارهای مالی را تا حد امکان تحت کنترل داشته باشند.

پاسخ دهید