خانه / آموزش / شاخص های پیش نگر و اتی نگر (leading and lagging Indicator) در اقتصاد

شاخص های پیش نگر و اتی نگر (leading and lagging Indicator) در اقتصاد

شاخص های پیش نگر و اتی نگر در اقتصاد یکی ار مولفه های مهم در سرمایه گذاری می باشند.

یک سرمایه گذار باید بتواند تشخیص دهد که کدام شاخص اقتصادی، پیش نگر و کدام شاخص اتی نگر می‌باشد به صورتی که تورم یک شاخص اتی نگر می باشد که بصورت مقادیر عددی توسط سازمان امار بصورت ماهیانه اعلام می گردد و خود تورم زیر مجموعه دارد که هر موقع انها تغییر کنند تورم نیز تغییر خواهد کرد که به انها  شاخص های پیش نگر می گویند مانند شاخص مصرف کننده, شاخص تولید کنندگان , افزایش حقوق کارمندان، یکسان سازی زمین های کشاورزی.

وقتی که یک سرمایه گذار احساس می کند شاخص های پیش نگر در حال تغییر هستند می توانید پیش بینی کنید که در اینده نزدیک شاخص های اتی نگر نیز تغییر پیدا خواهند کرد و از همان لحظه استراتژی لازم را برای سرمایه گذاری انتخاب نماید.

در واقع سرمایه گذاری یک نوع خرید ریسک در اینده است که تشخیص شاخص های پیش نگر و اتی نگر و ارتباط دادن انها باهم می تواند کمک فزونی به یک سرمایه گذار جهت پیش بینی های صحیح از اینده را نشان بدهد.

نکات کاربردی

۱.شاخص های اتی نگر بصورت ناگهانی قابل تغییر نیستند و هر موقع شاخص های پیش نگر تغییر پیدا کنند در اینده امکان، تغییر شاخص های اتی نگر نیز وجود دارد.

۲.یک شاخص اتی نگر امکان دارد تعداد زیادی، شاخص پیش نگر، زیر مجموعه خود داشته باشد که با تغییر اکثریت شاخص های پیش نگر امکان تغییر شاخص اتی نگر میسر می باشد.

پاسخ دهید