خانه / ارزها / دلایل اهمیت تصمیمات بانک مرکزی امریکا بر اقتصاد جهانی

دلایل اهمیت تصمیمات بانک مرکزی امریکا بر اقتصاد جهانی

دلایل اهمیت تصمیمات بانک مرکزی امریکا ( FOMC یا  FED یا  Fed Reserve بر اقتصاد کل دنیا،در واقع کمیته FOMC است که تصمیمات اجرایی را اتخاذ می کند)

۱.طیق پیش بینی های صندوق بین الملی پول تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۱۶،معادل ۷۳,۹۹۳,۸۳۵ میلیون دلار می باشد و تولید ناخالص امریکا، ۱۸,۵۵۸,۱۳۰ میلیون دلار است یعنی ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان بصورت مستقیم توسط امریکا تولید می شود.

۲.تمام مواد خام (فلزات، نفت، مواد کشاورزی) بصورت دلار قیمت گذاری و خرید فروش می شوند. به صورتی که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد معاملات جهان با دلار امریکا تبادل می شود بطور مثال کل فروش نقت جهان به دلار انجام می شود در حالی که واحد پولی کشورهای نفت خیز از جنس دلار امریکا نیست.

۳. یکی از مهم ترین فاکتورهای بانک مرکزی امریکا در اتخاذ تصمیمات کنترل بازار اوراق قرضه است به نحوه ای که حرکت های سریع می تواند سبب کاهش رشد تولید ملی امریکا و جهان شود. زیرا که رشد کنونی جهان مبتنی بر بدهی و اخذ وام می باشد که عمدتا وام ها و بدهی ها از نوع دلار امریکا می باشند.

۴.طبق اخرین اطلاعات صندوق بین المللی  ۶۴ درصد ذخایر ارزی کشورهای جهان به دلار امریکا می باشند که بصورت اوراق قرضه امریکا می باشند.

۵.شاخص دلار  رابطه مستقیم با تصمیمات بانک مرکزی امریکا دارد و تغییرات در این شاخص باعث می شود که مابقی ارزهای جهان تعییرات گسترده داشته باشند.

نتیجه گیری

طبق موارد فوق می توان ادعا نمود مهم ترین فاکتور در تحلیل بازارهای مالی تشخیص و پیش بینی تصمیمات بانک مرکزی امریکا می باشد که هر ۴۵ روز یکبار تشکیل جلسه داده و در مورد اقتصاد امریکا و جهان گزارشی ارائه می دهند و یا اعضا بانک مرکزی با سخنرانی در جلسات مختلف در داخل و خارج امریکا سعی می کنند بازارهای مالی را هدایت کنند.

در شرایط کنونی اهمیت تصمیمات بانک مرکزی امریکا برای سایر کشورها موثرتر از تصمیمات بانک مرکزی خودشان است به خصوص برای کشور های در حال توسعه، که یا به فروش مواد خام وابسته هستند مثل عربستان، روسیه یا کشورهای مثل ترکیه که نیز به سرمایه خارجی برای رشد و توسعه دارند.

پاسخ دهید