خانه / آموزش / انواع بدهی کشورها

انواع بدهی کشورها

بدهی های هر کشور از دو قسمت بدهی های دولت و بدهی های بخش عمومی تشکیل می شود.

بدهی های دولت (government debt)

به مجموعه بدهی های گفته می شود که دولت بخاطر جبران کسری بودجه (بخاطر پراخت حقوق کارمندان، انجام امور عمرانی، انجام  امور نظام سلاومت و …. ) مجبور به انتشار  اوراق دولتی یا اوراق قرضه می شود. معمولا زمان انتشار این اوارق از سه ماه تا ده سال است و دولت مجبور است به سرمایه گذارانی که این اوراق را خریداری می کنند هم اصل سرمایه و هم سود پرداخت نماید. سرمایه گذاران با توجه به رتبه اعتباری کشور، وضعیت نظام پولی، مالی و سیاسی یک کشور اقدام به خرید اوراق آن کشور می کنند. طبق امارهای موجود بدهی دولت ها  در حال افزایش است.

در سال ۱۹۹۴ تولید ناخالص ملی جهان ۲۸ تریلیون دلار و کل بِدهی های جهان ۴۰ تریلیون دلار بود، درسال ۲۰۱۵ کل تولید ناخالص جهان ۷۸ تریلیون دلار و کل بِدهی های جهان ۲۲۵ دلار می باشد. همانطور که مشاهده می شود در این ۲۰ سال متوسط رشد تولید ناخالص ملی سالیانه ۵ درصد و متوسط رشد بِدهی جهان سالیانه ۱۰ درصد افزایش پیدا کره است. یعنی سرعت رشد بِدهی های جهان از سرعت رشد تولید ناخالص جهان بیشتر بوده و اکثر این بِدهی نیز از جنس دلار امریکا می باشند.

بدهی های بخش عمومی (public debt)

بِدهی بخش خصوصی از چهار قسمت تشکیل می شود: بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های ساختمانی و شرکت های بزرگ.
این چهار گروه برای تامین مالی و توسعه خود، دست به انتشار اوراق قرضه می زنند، طبق آمارهای موجود بِدهی بخش عمومی نیز مانند بِدهی دولت ها در حال افزایش است.

نکاتی در مورد بدهی 

۱. بِدهی های خارجی (External debt): معمولا بخش عمده از بِدهی های دولت و بخش عمومی از وام دهندگان و سرمایه گذاران خارجی است که بخش عمده از این  بِدهی ها از جنس دلار امریکا هستند.

۲. بدهکار بودن یک کشور نسبت به تولید ناخالص ملی آن است نه کل بِدهی موجود، بطور مثال امریکا ۱۱۴ درصد نسبت به تولید ناخالص ملی اش بدهکار است در حالی که این رقم در مورد انگلستان ۵۶۹ درصد است.

پاسخ دهید