خانه / آموزش / تولیدات صنعتی و خدماتی (Manufacturing and service)

تولیدات صنعتی و خدماتی (Manufacturing and service)

تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی هر کشور از دو قسمت تولیدات صنعتی و ارائه خدمات به مشتریان تشکیل می شود. برای توانایی پیش بینی آینده وضعیت تولید ناخالص ملی کشور نیاز به یکسری شاخص های پیش نگر داریم که عبارتند از:

۱.شاخص خرید مدیران (PMI)

شاخص است که وضعیت فعالیت اقتصادی را در  کسب و کارهای گوناگون می سنجد و در تهیه ان به ۵ ایتم  سفارشات جدید، انبارگردانی، تولید و توزیع کالا و استخدام اشاره می شود و در امریکا به اختصار ISM، و در اروپا PMI گفته می شود. که افزایش و کاهش این شاخص تاثیر بسزایی بر رشد تولید ناخالص ملی، بیکاری و تورم خواهد داشت.

هر گاه عدد شاخص خرید مدیران بالاتر از ۵۰ باشد نشانه رشد اقتصادی و هر گاه عدد آن پایین‌تر از ۵۰ باشد نشانه رکورد اقتصادی می باشد. و  به دو قسمت تقسیم بندی می شود.

الف) شاخص صنعتی خرید مدیران (ISM Manufacturing PMI):
شاخص است که توسط آمارهای که نزدیک به ۳۰۰ شرکت صنعتی امریکا به موسسه ISM ارسال می کنند تهیه و بصورت ماهیانه انتشار می یابد.

ب) شاخص خدمات خرید مدیران (Non-Manufacturing PMI):
شاخص است که توسط آمارهای که بیش از ۴۰۰ شرکت خدماتی  امریکا به موسسه ISM ارسال می کنند تهیه و بصورت ماهیانه انتشار می یابد.

۲. فروش خودرو (Car Sales):

۳. تغییرات در موجودی انبار شرکت ها (Changes in Inventories):

۴. تولیدات صنعتی (Industrial Production):

۵. تولیدات مواد نفتی و معدنی (Crude Oil & Mining Production):

۶. سفارشات کالاهای بادوام (Durable Goods Orders):
شاخصی است که سفارشات تولید برای کالاهای سرمایه ای و بادوام را نشان می دهد از جمله این کالاها می توان به ماشین آلات و تجهیزات سفارش داده شده به کارخانجات هواپیماسازی، کشتی سازی، بیمارستانی و عمرانی اشاره کرد. در امریکا امارهای سفارشات کالاهای بادوام دوبار در ماه اعلام می شود و از مزیتهای این گزارش این است که به جزئیات سفارش، تولید، انبار گردانی و حمل و نقل اشاره می شود.

۷. سفارشات جدید (New Orders):
شاخص است که همه سفارشات اعم از سفارشات کالاهای بادام ، مصرفی در ان نشان داده می شود معمولا  امار سفارشات جدید در اکثر کشورهای جهان بصورت ماهیانه انتشار و دارای چهار بند اصلی است که عبارتند از
الف) سفارشات جدید: که نشان می دهد آیا سفارشات در حال رشد است یا کاهش.
ب) سفارشات پر نشده: نشان می دهد که تولید بیشتر از فروش است.
پ) حمل و نقل کالا: نشان دهنده فروش تولیدات است.
ت) گزارش انبار گردانی: نشان دهنده موجودی مواد اولیه برای سفارشات فعلی و اینده است.

پاسخ دهید