خانه / آموزش / آمارهای اقتصادی(Economic statistics)

آمارهای اقتصادی(Economic statistics)

آمارهای اقتصادی:

آمارهای اقتصادی یک موضوع در آمار کاربردی است که مربوط به جمع آوری، پردازش، تدوین، انتشار و تجزیه و تحلیل داده های اقتصادی می شود و بصورت مجموعه‌ی داده‌های عددی برای شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص ملی، آمار اشتغال، میزان تجارت داخلی یا خارجی، شاخص خرید مدیران و …. اعلام می گردد.

انواع روش های استخراج امارهای اقتصادی 

۱. آمارهای اقتصادی با انجام نظرسنجی:
الف) خبر شاخص صنعتی خرید مدیران که بصورت ماهیانه اعلام می شود ار نوع آمارهای اقتصادی به شکل نظرسنجی می باشد. بدین صورت که در تهیه شاخص صنعتی خرید مدیران، به آماری های که توسط نزدیک به ۳۰۰ شرکت صنعتی آمریکا که بصورت دوطلبانه به موسسه ISM فرستاده می شود استناد می گرددد.

ب) خبر ضریب اطمینان مصرف کننده (Consumer Confidence) که بصورت ماهیانه اعلام می شود از نوع آمارهای اقتصادی به شکل نظرسنجی می باشد. در امریکا این ضریب توسط دانشگاه میشگان سنجیده می شود (University of Michigan Consumer Sentiment Index) و روال کار بدین شکل است که بصورت تلفنی و تصادفی حداقل با ۵۰۰ مصرف کننده تماس برقرار شده و سوالاتی در مورد هزینه کردن و صرفه جویی می پرسند و نتایج را جمع بندی و به اطلاع عموم می رساند.

یکی از معایب آمارهای اقتصادی با انجام نظرسنجی این است که می توانند نوسان زیادی نسبت به ماه گذشته داشته باشند. اکثر این نوع آمارها نیز جزء شاخص های پیش نگر هستند.
.
۲. آمارهای اقتصادی بر اساس واقعیت:
آمارهای که با واقعیت سرو کار دارند مانند صادرات و وارادت کشور که اداره گمرک دقیقا اعلام می نماید. در ماه گذشته آمار وارادت و صادرات به کشور چقدر بوده است یا تعداد شاغلین در یک ماه، که توسط اداره کار اعلام می شود.

پاسخ دهید