خانه / تحلیل / تحلیل بازار از ۱۰ تا ۱۴ ابان ۱۳۹۵

تحلیل بازار از ۱۰ تا ۱۴ ابان ۱۳۹۵

این هفته شاید یکی از پرترافیک ترین هفته های سال از لحاظ انتشار خبرهای اقتصادی باشد هفته اول هر ماه میلادی بخاطر انتشار اخبار امریکا همیشه مهم بوده است .

دوشنبه

ساعت ۱۳.۳۰ اخبار مربوط به رشد تولید ناخالص ملی و تورم در ناحیه یورو(Eurozone)
ساعت ۱۶ اخبار مربوط به درامد و مخارج افراد در امریکا
ساعت ۱۷.۱۵ خبر شاخص صنعتی خرید مدیران شیکاگو امریکا ( این خبر شاخص پیش نگر است برای خبر شاخص صنعتی خرید مدیران امریکا)

سه شنبه

ساعت ۴:۳۰ اعلام خبر شاخص صنعتی خرید مدیران چین
ساعت ۷ اعلام تصمیمات بانک مرکزی استرلیا در مورد نرخ بهره
اعلام تصمیمات بانک مرکزی ژاپن در مورد نرخ بهره و سیاست های پولی
ساعت ۱۷.۳۰  اعلام خبر شاخص صنعتی خرید مدیران امریکا ( این خبر شاخص پیش نگر است برای خبر امار اشتغال دولتی امریکا (NFP)

چهارشنبه

ساعت ۱۲.۲۰ اعلام خبر شاخص صنعتی خرید مدیران فرانسه
ساعت ۱۲.۲۵ اعلام خبرهای شاخص صنعتی خرید مدیران و امار اشتغال در المان
ساعت ۱۲.۳۰ اعلام خبر شاخص صنعتی خرید مدیران ناحیه یورو(Eurozone)
ساعت ۱۵.۴۵ اعلام خبر امار اشتغال امریکا ADP Non-Farm Employment Change
ساعت ۲۱.۳۰ اعلام تصمیمات بانک مرکزی امریکا در مورد نرخ بهره و وضعیت اقتصاد امریکا

پنچ شنبه

ساعت ۵.۱۵ اعلام خبر شاخص خدمات خرید مدیران چین
ساعت ۱۵.۳۰ اعلام تصمیمات بانک مرکزی انگلیس در مورد نرخ بهره و نحوه امادگی این بانک برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
ساعت ۱۶  اعلام خبر هفتگی تعداد مراجعه کنندگان به بیمه بیکاری در امریکا ( این خبر شاخص پیشروی است برای خبر امار اشتغال دولتی امریکا (NFP)
ساعت ۱۷.۳۰ اعلام خبر شاخص خدمات خرید مدیران امریکا ( این خبر شاخص پیش نگر است برای خبر امار اشتغال دولتی امریکا (NFP)

جمعه

ساعت ۱۶ علام اخبار امار اشتغال دولتی امریکا (NFP) و دستمزدهای ساعتی

پاسخ دهید