خانه / آموزش / تراز تجاری(Balance of Trade)

تراز تجاری(Balance of Trade)

تراز تجاری(Balance of Trade) عبارت است از تفاوت بین صادرات کشور با واردات کشور در یک دوره زمانی خاص، که معمولا به صورت ماهیانه و سالیانه محاسبه می شود. اقتصاددانان از امارهای تراز تجاری برای درک بیشتر قدرت نسبی اقتصاد یک کشور در مقابل کشورهای دیگر و روابط تجاری بین دو کشور استفاده می کنند.
در حالت پیشرفته به اختلاف بین اعتبار و بدهی در یک کشور تراز تجاری گفته می شود.
بدهی یک کشور عبارت است از واردات، کمک های خارجی، هزینه ها و سرمایه گذاری های که در کشورهای دیگر انجام می شود.
اعتبار یک کشور عبارت است از صادرات، هزینه ها و سرمایه گذاری های که توسط افراد سایر کشورها در یک کشور انجام می شود.

انواع تراز تجاری

تراز تجاری به دو قسمت تقسیم می شود

۱. مازاد تجاری(Trade Surplus): اگر صادرات کالا و خدمات یک کشور بیشتر از واردات کالا و خدمات باشد اصطاحا گفته می شود ان کشور مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت دارد. سه کشور چین، المان و روسیه بیشترین مازاد تجاری در سال ۲۰۱۵ در جهان داشته اند.

۲.کسری تجاری(Trade Deficit): اگر واردات کالا و خدمات یک کشور بیشتر از صادرات کالا و خدمات باشد اصطاحا گفته می شود ان کشور کسری تجاری یا تراز تجاری منفی دارد. سه کشور امریکا، انگلیس و برزیل بیشترین کسری تجاری در سال ۲۰۱۵ در جهان داشته اند.

نکات کاربردی در مورد تراز تجاری

تراز تجاری هر کشور را باید از دو بعد همیشه بررسی کنیم

الف)اثر تراز تجاری کشور X بروری اقتصاد کشور X:
تراز تجاری یکی از زیر مجموعه های اصلی تولید ناخالص ملی است که هر چه یک کشور دارای تراز تجاری مثبت یا مازاد تجاری باشد در نتیجه دارای رشد تولید ناخالص بزرگتری نیز است پس تمام کشورها تلاش دارند تا صادرات بیشتری نسبت به واردات داشته باشند.

ب)اثر تراز تجاری کشور X بروی اقتصاد جهانی: 
کشورهای محدودی هستند که تراز تجاری انها اثر قابل توجهی در رشد تولید ناخالص جهان دارد برای مفهوم شدن مطلب اجازه دهید تا با ذکر دو مثال اثر تراز تجاری دو کشور را بروی اقتصاد جهان توضیح دهیم.

مثال یک تراز تجاری امریکا
از انجایی که مردم امریکا علاقه زیادی به خرید کالا و خدمات دارند تراز تجاری این کشور همیشه منفی یا کسری تجاری دارد و هر چه عدد کسری تجاری امریکا در ماه افزایش یابد این به نفع رشد اقتصاد جهان است یعنی اینکه امریکا کالا و خدمات بیشتری از کشورهای دیگر وارد می کنند و کشورهای که این کالا و خدمات را به امریکا می فروشند مجبور هستند تا از کشورهای که مواد خام می فروشند خریدهای بیشتری انجام دهند پس همانطور که می بینم درست است که کسری تجاری امریکا به ضرر این کشور است ولی باعث رشد تولید ناخالص کشورهای دیگر می شود.

مثال دو تراز تجاری چین
برعکس امریکا که بیشترین کسری تجاری دنیا دارد چین بیشترین تراز تجاری مثبت یا مازاد تجاری را دارد و بزرگترین صادرکننده کالا و خدمات به سایر کشورهاست و افزایش ماهانه تراز تجاری چین هم به نفع اقتصاد چین و سایر کشورهاست مخصوصا کشورهای که درامد انها به فروش مواد خام وابستگی شدید دارد مانند عربستان و ایران

پاسخ دهید