خانه / آموزش / نرخ استفاده از ظرفیت تولید (Capacity Utilization Rate)

نرخ استفاده از ظرفیت تولید (Capacity Utilization Rate)

نرخ استفاده از ظرفیت تولید در واقع نشان دهنده این است که اقتصاد یک شرکت یا کشور با چه ظرفیتی کالا یا خدمان تولید می کند (همان ظرفیت واقعی) و امکان دارد که یک کشور یا شرکت بنا به شرایطی کمتر از ظرفیت نامی خود کالا یا خدمات تولید نماید.

این شاخص در سال ۱۹۶۰ توسط بانک مرکزی امریکا ایجاد شده است  و یکی از شاخص های پیش نگر در اقتصاد می باشد هرگاه شاهد کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولید در اقتصاد یک کشور باشیم به طبع ان در اینده شاهد افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها، کاهش احساس مصرف کننده و کاهش سرمایه گذاری در ان کشور خواهیم شد.

download

در تصویر فوق شاهد این هستیم که هر چه نرخ استفاده از ظرفیت تولید در اقتصاد امریکا افزایش پیدا می کند نرخ بیکاری نیز در اقتصاد امریکا کاهش پیدا کرده است.

حال چرا باید این شاخص مورد توجه قرار گیرد؟
علت این است که برای میزان تولیدات حدی وجود دارد که بالاتر و پایین تر از آن مقدار می تواند منجر به رکود یا افزایش تورم شود. هر گاه نرخ استفاده از ظرفیت تولید به بالای ۸۵ درصد افزایش یابد در اینده نزدیک شاهد افزایش شدید تورم خواهیم بود  و اگر نرخ استفاده از ظرفیت تولید به پایین تر از ۷۰ درصد کاهش یابد در اینده نزدیک می توان انتظار یک بحران مالی را داشت.
نرخ استفاده از ظرفیت تولید در اقتصاد امریکا ۷۵.۳۰ درصد، منطقه یورو ۸۲.۳ درصد و ترکیه ۷۶.۴ درصد است.

نکته دیگری که در مورد نرخ استفاده از ظرفیت تولید در اقتصاد یک کشور وجود دارد نرخ بهره بانکی است که این دو شاخص با هم رابطه معکوس دارند همانطور که در تصویر مشاهده می کنید هر چه نرخ بهره بانکی در امریکا افزایش می یابد نرخ استفاده از ظرفیت تولید کاهش پیدا کرده است.

f3

پاسخ دهید